logo
  • Conflicte grafit
  • D'esquena a l'ull
  • Vol
  • Gravat atelier

Llençols, coixins. Nostàlgia d’infància, primer i últim vestit. El nu. Llum de carn, un impacte sensual, mòrbida forma. L’ull que s’ho mira. Collage, matèria, la línia que s’especegi i es transforma en taca, la taca que es desfà i esdevé línia.