logo

El plaer d’ensenyar i el plaer d’aprendre. Transmetre el coneixement  és una altra manera de comunicar a través de l’art. Una altra forma de donar sortida al coneixement, la tècnica i els recursos creatius. Un treball en dues direccions en el qual qui ensenya també aprèn.

Classes de dibuix a l’escola Masferrer de Vic
Cursos de gravat a l’Ajuntament de Tavertet
Cursos de gravat al “Taller de la Guixa”
Classes de dibuix i pintura “Taller 13”

Facebook “Taller 13”